Ders Anlatım 1Bu çalışma normal tutorial formatının dışında, Corel Paint Shop Pro Photo x2 ile, amatörce hazırlanmış olup, öncelikle yoğun olarak "Bu tür çalışmaları nasıl yapıyorsun?", "Ders anlatımı yapar mısın?" sorularını soranlara yöneliktir. 

Öğrenmek isteyenlerin işine yaraması dileklerimle...
Materials

Malzemeler


    Fractal Resim

Tube malackatube g0100


1.colors
1.renkler
Foregroundcolor to  #fbfae9
Backgroundcolor to #8a181a

ground
zemin
transparent 900 x 550 px

2. Open a new transparent image of 900 x 550 px

2. 900 X 550 px ebadında transparan(saydam) bir görüntü(çalışma alanı) açıyoruz..

Effects> Plugins> Mehdi > Wavy Lab - (No need to change the colors- Renkleri değiştirmeye gerek yok)

{styl=> linear,  Freg=> 2, Mode=> Normal} click OK.


3. Layers > Dublicate

3. Layerden yeni bir kopya
4. Image> Free Rotate >  Right -  90°
4. Görüntüyü 90 derece sağa döndürüyoruz.

5. Layers> Merge > Merge Visible
5. Aynen

6. Layers > Duplicate
6. Layerden yeni bir kopya
7. Effects > Plugins >  VM Natural > Weave Distortion
{Size=>87, Gap widith=>164, Transparancy=>255, Shadow intensty=>34}
7. Ölçüleri {...} parantez  içerisinde beliritilen, yukarıda yazılı değerleri uyguluyoruz.

8. Effects > Edge Effects > Enhance
8. Aynen

Layer Palette > Double click on this Layer and set the Blend Mode to "Soft Light"
Sağ taraftaki Layer bölümünde geçiyoruz ve  renk karışım modunu "Soft Light" olarak seçiyoruz.


9. Layers> Merge > Merge Visible
9. Aynen


10. Click Sellection Tool > Sellection>{sellection type=Rectangle, feather=0}
10. Sellection tool tabında dikdörtgen simgesine tıklıyoruz.

11. Option on the toolbar "custom selection" Click left0, right900, top188, bottom383 and "use current selection as default"  not cheked

11. Option toolbar  üzerinde beliren "custom selection" simgesine tıklayıyoruz ve açılan pencerede  sol0, sağ900, üst188, alt383 değerlerini yazıp, "use current selection as default" kutucuğunu boş bırakarak
Tamamı tıklıyoruz.

12. {Middle rectangle is selected} Selections > Promote Selection to Layer

12.Orta dikdörtgen seçili olarak  Promote Selection to Layer


13. Effects >Texture Effects> Blinds {Color: #000000, width 4, opacity 30, horizontal and light from left top boxs chaked}
13. Yukarıdaki değerlere ilaveten   yatay ve sol üst ışık kutucuklarını işaretliyoruz.

14. Selections > Select None
14. Seçimi kaldırıyoruz.

15.Effects> Plugins >Toadies > What Are You?{ - X-dose 20 - Y-dose 20 }
15. Aynen
16. Effects > Edge Effects > Enhance

16. Aynen

17. Layer Palette > Double click on this Layer and set the Blend Mode to Multiply and the Layer Opacity to 80

17. Aynen18.Effects  3D Effects > DropShadow {Color: #000000, vertical 0, horizantal 0, opacity 100, blur 40}  
18. Aynen

19. Layers  > Duplicate
19. Aynen

20. Effects > Plugins >  VanDerLee> Unplugged X >Transition

{horizantal: left 25, right 75 / vertical: top 11, bottom 41, cheked Difference}
20. Aynen {"Difference" açtığımız VanDerlee plugininde hemen altda yer alan seçenek}


21. Layer Palette >Double click on this Layer and set the Blend Mode to Overlay , the Layer Opacity is still 80
21. Aynen22. Effects > Geometric Effects> Skew  {Horizontal, Repead cheked, skew angle:45}

22. Aynen

23. Layer Palette - Click on the Bottom layer
23. En alt Layere tıklıyoruz

24. Option on the toolbar "custom selection" Click left55, right249, top0, bottom550 and "use current selection as default"  not cheked
24.Option toolbar  üzerinde beliren "custom selection" simgesine tıklıyoruz ve açılan pencerede  sol55, sağ249, üst0, alt550 değerlerini yazıp, "use current selection as default" kutucuğunu boş bırakarak Tamama tıklıyoruz.

25. Selections > Promote Selection to Layer
25. Aynen

26. Effects > Texture Effects > Texture -Grain,LongDeep(Corel_15_017)
26. Aynen

27. Effects > Plugins >  AAA Frames > Foto Frame {widith 20, Matte 1} Default
27. Aynen

28. Selections > Select None

28. Seçimi kaldırıyoruz

29. Layers  > Duplicate

29. Aynen


30. Image > Mirror
30. Aynen

31. Layers > Merge > Merge Down
31. Aynen

32. Effects > Plugins > Simple > Pizza Slice Mirror
32. Aynen
33. Freehand selection > selection type:point to point- and draw the edges with freehand

33. Freehand seçimi ile -seçim tipi point to point olacak- oluşan şeklin kenarlarını çizerek şekli seçili hale getiriyoruz.


34. Effects > Plugins >AP [Lines] > Lines - SilverLining > Dotty Grid {color, 255,255,255}

34. Aynen

35. Selections > Select None

35. Seçimi kaldırıyoruz

36. Custom Sellection: top0, left252, bottom549, right652 (box not cheked)

36. Custom sellectiona tıklayarak üst, alt, sağ, sol değerleri giriyoruz.  (kutucuk işaretli olmayacak)

37. Selections > Promote Selection to Layer

37. Aynen

38. Effects > Plugins >  Simple > Quick tile

38. Aynen


39. Effects > Plugins >  AAA Frames > Foto Frame {widith 40, matte 0}

39. Aynen

40. Selections > Select None

41. Seçimi kaldırıyoruz

41. Custom Sellection : top404, left0, right900, bottom550 (box not cheked)

41. Aynen (kutucuk işaretli olmayacak)

42. Selections > Promote Selection to Layer

42. Aynen

43. Sellect

43. Seçimi kaldırmıyoruz.

44. Effects > Plugins >  Mura's Meister > Perspective Tiling

44. Aynen

45.Layer Arrange> Bring to top

45. Aynen (en üste alıyoruz)

46. Click Pick tool and we download from the peak of the line by holding the mouse down a little.

46. Pick tool a tıklıyoruz.Tepe noktasından mouse ile tutarak çizgiyi biraz aşağı indiriyoruz.47. Layer > merge visible
47. Aynen
48.  Image > Add Borders> Symmetric checked  > 2 px #5e1c60           

        Image > Add Borders> Symmetric checked  > 30 px #f8f8e6
       Image > Add Borders> Symmetric checked  > 1 px  #5e1c60  
       Image > Add Borders> Symmetric checked  >50 px  #f8f8e6
48. Aynen

49. Magic Wand Tool  > {Mode: Add /Shift - Tolerance 0 - Contiguous checked - Anti Alias Checked }  Click in the 30 px border

49. Sihirli değnek ile, {...} parantez içinde  belirtilen değerler verilmiş olarak 30 px. lik kenar üzerine tıklıyoruz.

50.Previously selected image Edit > Paste into Selection 

50.Daha önce seçilmiş olan resim Edit > Paste into Selection 
Açıklama : Sadece resmi (borderler hariç) copy yapıp seçilmiş alana kopyalıyoruz.

51.Adjust > Blur > Gaussian Blur - 50

51. Aynen

52. Effects > Texture Effects > Texture > ( Grain, Long Deep Corel_ 15_017)

52. Aynen

53. Sellect none

53. Seçimi kaldırıyoruz.

54. {Mode Magic Wand Tool  - Mode: Add /Shift - Tolerance 0 - Contiguous checked - Anti Alias Checked}  Click in the 50 px border

54.Sihirli değnek çubuğu ile 50 px bordere tıklıyoruz ve borderi seçiyoruz.

55. Effects Plugins AAA Frames> Foto Frame {width 27,  Brightnes -85, stroke 255, Opacity 100, Dark with Gray Shadow} 
55. Aynen

56. Select all> Modify> Contract> number of pixel 50
56. Aynen

57. New Raster Layer
57. Aynen

58. Open Fractal picture in psp and copy  paste "in to sellection"
58. Fractal resmi programa alıp Edith> "paste in to sellection" ile "new raster layer"e yapıştırıyoruz.


59. Opacity 44, Merge visible
59. Aynen

60. Effect> Dragon Fly> Sinedots II> selection color- press randomize repeat
60. Aynen (rengi ayarladıktan sonra, beğendiğimiz çizgiler oluşana kadar "randomize" butonuna tıklıyoruz)61. Open Tube malackatube g0100
Edit - Copy
On your work image: Edit  - Paste As New Layer
61. Aynen (Tubenin boyutlarını resmin boyutlarına göre image>resize seçeneğinden ayarlıyoruz)

62. Effects  3D Effects > DropShadow - Color: #000000  
62. Aynen (Gölgeyi  3D Effects > DropShadow daki değerleri isteğimize göre seçerek ayarlıyoruz)

63.Adjust>Sharpness>sharpen
63. Aynen

64. We put signatures
64. İmzamızı yerleştiriyoruz

65. image - Resize- Width 900 px. Resize all layer cheked
65. Resize all layer kutucuğu işaretli, genişliği 900 px yapıyoruz.

Ve Çalışmayı tamamlıyoruz.